Åreknuder er en almindelig venesygdom, som rammer cirka hver tredje voksen person. Åreknuder er arvelige, så hvis en af dine forældre har haft det, er det næsten 100 procent sandsynligt, at du også selv får det. Er åreknuderne til stor gene og er med til at forringe livskvaliteten, kan det være værd at overveje en åreknudebehandling, som kan fjerne eller minimere det fysiske og psykiske ubehag.

Åreknuder opstår grundet dårlige veneklapper

Åreknuder er en samling af blod, der har hobet sig op i venen. Denne tilstand kan opstå, hvis veneklapperne er defekte, eksempelvis på grund af slitage. Veneklapperne slides over tid ligesom resten af kroppen også gør.

Vi har veneklapper på indersiden af venerne i benene, og veneklappernes opgave er at regulere blodgennemstrømningen således, at blodet kun kan løbe en vej til hjertet for at blive iltet.

Når man har ødelagte veneklapper, som ikke kan regulere blodgennemstrømningen, kan der opstå tilbageløb, hvilket resulterer i et forøget tryk i venerne, hvor blodet samles i puljer og dette skaber åreknuder.

Tilstanden med dårlige veneklapper kan være en kronisk venesygdom, venøs insufficiens, men tilstanden kan også opstå på grund af andre faktorer så som alderdom, overvægt eller graviditet.

Hvem får åreknuder?

Overordnet set kan alle voksne få åreknuder, og selv unge mennesker kan også blive ramt af åreknuder. Åreknuder rammer cirka 30 % af alle, og åreknuder opstår oftest på grund af arv eller miljømæssige faktorer, men åreknuder ses ofte ved:

Alderdom

Ældre personer vil ofte have mere slidte veneklapper, fordi veneklapperne også slides med alderen ligesom resten af kroppen. Derfor forekommer åreknuder hos en del ældre personer.

Overvægt

Overvægt og åreknuder hænger ofte sammen, og dette skyldes at der hos en overvægtig person er meget større pres på venerne, og der er ofte også dårlig blodcirkulation på grund af inaktivitet og forøget kropsvægt.

Graviditet

Åreknuder under en graviditet kan forekomme, og dette skyldes forskellige faktorer. I forbindelse med en graviditet øges kvindens kropsvægt markant og denne pludseligt opstået overvægt samt en ændret hormonbalance påvirker veneklappernes funktion og dermed også forekomsten af åreknuder.

Hvornår man skal have en åreknudebehandling

Åreknuder giver ofte en del fysisk ubehag i form af tunge, trætte og ømme ben. Denne tilstand kan også medføre hævelse og en følelse af tyngdefornemmelse. En person der har haft åreknuder over en længere periode, vænner sig ofte til tilstanden med åreknuder, og derfor kan det være svært at vurdere, hvornår man har brug for en åreknudebehandling.

Åreknuder medfører ikke kun fysisk ubehag men kan også give psykiske plager og være en begrænsning i hverdagen, fordi det kan være styrende i forhold til valg af påklædning.

Åreknuder udvikler sig over tid, og det betyder, at åreknuder vil forværres hvis ikke de behandles. Åreknuder er ufarlige men hvis tilstanden forværres, kan det medføre nogle sygdomstilfælde af mere alvorlig grad.

Åreknuder, der ikke behandles, kan i værste tilfælde udvikles og give venøse bensår, der ikke vil hele, og i sværere tilfælde kan det føre til tromboflebitter, blodpropper.

Åreknudebehandling

Typer af åreknudebehandlinger

Første skridt til en åreknudebehandling er en forundersøgelse. Ved en forundersøgelse vil speciallægen undersøge benene med ultralyd, og dette vil give et billede af, hvordan blodcirkulationen er, og om der er åreknuder. Hvis forundersøgelsen viser, at der er åreknuder, vil speciallægen vurdere den rette åreknudebehandling, som passer til den enkelte patient.

Der findes forskellige typer af åreknudebehandlinger, som alle er yderst skånsomme og effektive, og det er kun de mest moderne åreknudebehandlinger, der anvendes.

Laserbehandling

En laserbehandling er en meget effektiv behandlingsmetode til at fjerne åreknuder. Denne type af åreknudebehandling indebærer at et kateter indsættes i den syge vene, hvor åreknuden er, og herefter føres laseren ind i kateret og langsomt trækkes ud. Laseren frigiver varme, og varmen får venen til at lukkes, og dette medfører, at blodet ikke kan passere, og åreknuderne forsvinder.

Skumbehandling

En skumbehandling anvendes ofte ved mindre og mere overfladiske åreknuder eller ved patienter, som tidligere har fået en åreknudebehandling. Ved denne åreknudebehandling injiceres et lægemiddel, et slags skummiddel, i den syge vene. Skummidlet får venen til at forsegles, og blodet løber derfor andre veje og åreknuderne forsvinder.

Både laserbehandling og skumbehandling er medicinske åreknudebehandlinger. Det vil sige at de fjerner den del, som giver ubehaget. Ønsker man at få fjernet den kosmetiske del, det vil sige den synlige åreknude på benet, anvendes flebektomi.

Flebektomi

Flebektomi anvendes ofte sammen med en anden åreknudebehandling, og ved flebektomi laves små snit i huden, hvor åreknuderne er. Herefter trækkes et lille stykke af den syge vene ud, og på den måde fjernes de synlige åreknuder på benene. I og med det er meget små snit, der laves, vil der ikke komme nogen permanente store ar. De små ar, der kommer lige efter åreknudebehandlingen vil mindskes med tiden.

Efter en åreknudebehandling

Afhængigt af den anvendte åreknudebehandling kan der være tilfælde, hvor man får en bandage på, som kan tages af efter 24 timer.

Alle patienter, der har fået foretaget en åreknudebehandling hos Dansk Venecenter tilbydes en efterkontrol 10-12 måneder efter åreknudebehandlingen. Nogle kan opleve, at der vil være misfarvning op til 6 måneder efter en åreknudebehandling, men dette er helt individuelt.